การฝึก การเทรน การอบรม ภาษาญี่ปุ่น

仕込 แปลว่า
(仕込 อ่านว่า しこみ[shikomi])

การฝึก การเทรน การอบรม ภาษาญี่ปุ่น 仕込
การฝึก การเทรน การอบรม ภาษาญี่ปุ่น 仕込

ตัวอย่างประโยค 仕込 ภาษาญี่ปุ่น

仕込んだノートだ!
この服に盗聴器は 仕込まれていない
リュークの情報と 前もっての仕込みで
そこにウィルスを仕込んでおく

ใส่ความเห็น