พื้นที่ก่อสร้าง ภาษาญี่ปุ่น

敷地 แปลว่า
(敷地 อ่านว่า しきち[shi kichi])

พื้นที่ก่อสร้าง ภาษาญี่ปุ่น 敷地

ตัวอย่างประโยค 敷地 ภาษาญี่ปุ่น

敷地内をくまなく探せ
どうやって敷地に侵入したの?
25000人以上の軍隊と警察を収容するために 600万平方フィートの敷地があります
ここからはわしの敷地

ใส่ความเห็น