โอกาส จังหวะเหมาะ เวลาน้ำขึ้นน้ำลง ภาษาญี่ปุ่น

潮時 แปลว่า
(潮時 อ่านว่า しおどき[shi o doki])

โอกาส จังหวะเหมาะ เวลาน้ำขึ้นน้ำลง ภาษาญี่ปุ่น 潮時

ตัวอย่างประโยค 潮時 ภาษาญี่ปุ่น

俺もそろそろ潮時
生活を変える潮時だな
現実世界に戻る 潮時かも知れんね
潮時かもね

ใส่ความเห็น