การส่งเสีย การส่งเงินไปให้ใช้จ่าย ภาษาญี่ปุ่น

仕送り แปลว่า
(仕送り อ่านว่า しおくり[shi okuri])

การส่งเสีย การส่งเงินไปให้ใช้จ่าย ภาษาญี่ปุ่น 仕送り

ตัวอย่างประโยค 仕送り ภาษาญี่ปุ่น

今夜は機嫌が悪くて あなたへの仕送りをやめると
仕送りの件でも 問題はなかった?
彼の死で仕送りは ずっと続くわけだ
何の仕送りですか?

ใส่ความเห็น