สินค้าที่มีอยู่ในร้าน สต๊อก ภาษาญี่ปุ่น

在庫 แปลว่า
(在庫 อ่านว่า ざいこ[zai ko])

สินค้าที่มีอยู่ในร้าน สต๊อก ภาษาญี่ปุ่น 在庫

ตัวอย่างประโยค 在庫 ภาษาญี่ปุ่น

ナプキンの在庫調べを
在庫確認してる ヒマはないぞ
壊した在庫の 入れ替えか
出来る事をやったぞ 在庫はそれだ

ใส่ความเห็น