ความหนาว ภาษาญี่ปุ่น

寒さ แปลว่า
(寒さ อ่านว่า さむさ[samu-sa])

ความหนาว ภาษาญี่ปุ่น 寒さ

ตัวอย่างประโยค 寒さ ภาษาญี่ปุ่น

寒さはキビしいが 皆の顔は明るい
寒さに震ええながらモグラを 見て何が面白い
寒さが続く
たとえ長い冬が続い 寒さを感じません

ใส่ความเห็น