แซกโซโฟน ภาษาญี่ปุ่น

サックス แปลว่า
(サックス อ่านว่า さっくす[sakkusu])

แซกโซโฟน ภาษาญี่ปุ่น サックス

ตัวอย่างประโยค サックス ภาษาญี่ปุ่น

そうだな 見てくれ サックスを今すぐ
サックスはキャル・ベネット
ロバート・ルービンの仲間たち ゴールドマン・サックスの仲間たち
コニー・サックスは 11月28日に引退

ใส่ความเห็น