ยุทธวิธี อุบาย แผน ภาษาญี่ปุ่น

策略 แปลว่า
(策略 อ่านว่า さくりゃく[sa kurya ku])

ยุทธวิธี อุบาย แผน ภาษาญี่ปุ่น 策略

ตัวอย่างประโยค 策略 ภาษาญี่ปุ่น

精巧な策略
”もぐら”はいない モスクワの策略
あいつはこれまでの策略を使い果たした?
十分な策略!あなたの名誉は、どこにありますか?

ใส่ความเห็น