เนินทราย ภาษาญี่ปุ่น

砂丘 แปลว่า
(砂丘 อ่านว่า さきゅう[sa kyū])

เนินทราย ภาษาญี่ปุ่น 砂丘

ตัวอย่างประโยค 砂丘 ภาษาญี่ปุ่น

砂丘に行くって 昨日約束したじゃない
砂丘になら チャプイス医師が 行きますよ
砂丘に行くと聞いて・・ バスに遅れちゃったの
じゃあ 砂丘に行こうか?

ใส่ความเห็น