ของที่หา ภาษาญี่ปุ่น

探し物 แปลว่า
(探し物 อ่านว่า さがしもの[sagashi mono])

ของที่หา ภาษาญี่ปุ่น 探し物

ตัวอย่างประโยค 探し物 ภาษาญี่ปุ่น

探し物は何ですか?
探し物
探し物か? クソっ
探し物があって

ใส่ความเห็น