การตกปลา ภาษาญี่ปุ่น

魚釣 แปลว่า
(魚釣 อ่านว่า さかなつり[sakana tsuri])

การตกปลา ภาษาญี่ปุ่น 魚釣
การตกปลา ภาษาญี่ปุ่น 魚釣

ตัวอย่างประโยค 魚釣 ภาษาญี่ปุ่น

魚釣りに連れて行くよ
君のパパは君を魚釣りに連れて いったことがあるかい?
パパ、魚釣りに電気虫捕り器を 使うのは不公平だよ
貴方と魚釣りするのは楽しいと思うよ

ใส่ความเห็น