เด็กในครรภ์ที่กลับหัวขึ้น ภาษาญี่ปุ่น

逆子 แปลว่า
(逆子 อ่านว่า さかご[sa kago])

เด็กในครรภ์ที่กลับหัวขึ้น ภาษาญี่ปุ่น 逆子

ตัวอย่างประโยค 逆子 ภาษาญี่ปุ่น

子宮口が6センチも開いています それに胎児は逆子・・
逆子が産まれます!
逆子だと?
逆子はまれです

ใส่ความเห็น