การสะกดจิต ภาษาญี่ปุ่น

催眠 แปลว่า
(催眠 อ่านว่า さいみん[sai min])

การสะกดจิต ภาษาญี่ปุ่น 催眠
เทคนิคการสะกดจิต ภาษาญี่ปุ่น 催眠

ตัวอย่างประโยค 催眠 ภาษาญี่ปุ่น

m 5 63 l 350 63 350 130 5 130 催眠豆を刻む
催眠術かけたの 8分間だけ
退行催眠は日夜進歩してる
退行催眠も同じだとしたら?

ใส่ความเห็น