การผสมผสาน ภาษาญี่ปุ่น

合成 แปลว่า
(合成 อ่านว่า ごうせい[gou sei])

การผสมผสาน ภาษาญี่ปุ่น 合成

ตัวอย่างประโยค 合成 ภาษาญี่ปุ่น

昨年 DNA合成で━
その物質を合成したものを
研究に没頭し 合成合身の術 鬼芽羅を完成させようとしたのさ。
さぁ カカシ 私と合成合身し 完全体となるのだ。

ใส่ความเห็น