มูลความจริง (ที่ชวนให้เชื่อ) ภาษาญี่ปุ่น

根拠 แปลว่า
(根拠 อ่านว่า こんきょ[konki ~yo])

มูลความจริง (ที่ชวนให้เชื่อ) ภาษาญี่ปุ่น 根拠

ตัวอย่างประโยค 根拠 ภาษาญี่ปุ่น

根拠なしに 噂は立たん
何を根拠に そんなアドバイスを?
進む為には もう少し根拠が欲しい
ビデオクリップには根拠が示されてます 被告に意思決定が有ったのか…

ใส่ความเห็น