แสงโคโลน่า ภาษาญี่ปุ่น

コロナ แปลว่า
(コロナ อ่านว่า ころな[koro na])

แสงโคโลน่า ภาษาญี่ปุ่น コロナ

ตัวอย่างประโยค コロナ ภาษาญี่ปุ่น

コロナなら
コロナ・ビール”
ここを離れて コロナ・ビールを飲んで…
コロナ・ビールを樽で用意する

ใส่ความเห็น