ช่วงนี้ หมู่นี้ ภาษาญี่ปุ่น

この頃 แปลว่า
(この頃 อ่านว่า このごろ[konogoro])

ช่วงนี้ หมู่นี้ ภาษาญี่ปุ่น この頃

ตัวอย่างประโยค この頃 ภาษาญี่ปุ่น

(一心)あぁ 母さん… この頃 思春期なのか→
野性のスタリオンを この頃は あまり見ない
この頃その5分間のお相手が見つからないの
この頃じゃ ただ要領がいいだけで 高給をむしり取る連中なんかより

ใส่ความเห็น