โบราณ เก่าแก่ ภาษาญี่ปุ่น

古典 แปลว่า
(古典 อ่านว่า こてん[ko ten])

โบราณ เก่าแก่ ภาษาญี่ปุ่น 古典

ตัวอย่างประโยค 古典 ภาษาญี่ปุ่น

それから反撃だよ 古典的な消耗作戦だ
もう1度 アダム・スミスの古典に戻れば
物を覚えるには何事も 古典から始めなきゃって
古典的です さて、いつでも彼らを笑わせてください

ใส่ความเห็น