น้ำในทะเลสาบ ทะเลสาบ ภาษาญี่ปุ่น

湖水 แปลว่า
(湖水 อ่านว่า こすい[kosui])

น้ำในทะเลสาบ ทะเลสาบ ภาษาญี่ปุ่น 湖水

ตัวอย่างประโยค 湖水 ภาษาญี่ปุ่น

チャパラ湖という 大きな湖水のある国の名は?
セネカ湖湖のある湖水地帯は?
フィンガー湖水
南米の湖水で水面が・・

ใส่ความเห็น