สนามบินระหว่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น

国際空港 แปลว่า
(国際空港 อ่านว่า こくさいくうこう[ko kusai kū kō])

สนามบินระหว่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น 国際空港

ตัวอย่างประโยค 国際空港 ภาษาญี่ปุ่น

2日後にマイアミ 国際空港で会おう
マイアミ国際空港
いいかい 言ってみて マイアミ国際空港
マイアミ国際空港

ใส่ความเห็น