เลย เหนือ เกิน ไม่ยึดติด ภาษาญี่ปุ่น

超える แปลว่า
(超える อ่านว่า こえる[koeru])

เลย เหนือ เกิน ไม่ยึดติด ภาษาญี่ปุ่น 超える

ตัวอย่างประโยค 超える ภาษาญี่ปุ่น

この呪文は非常に高度な魔法だ 普通魔法レベル資格をはるかに超える
我ら神祖が時を超えるため眠った時から!
そこにいた誰もが “限界を超える”という考えに―
”パラ言語として確認され 五千年を超える 先祖の音素体系です”

ใส่ความเห็น