ประสิทธิผล ผล ภาษาญี่ปุ่น

効力 แปลว่า
(効力 อ่านว่า こうりょく[kōri ~yoku])

ประสิทธิผล ผล ภาษาญี่ปุ่น 効力

ตัวอย่างประโยค 効力 ภาษาญี่ปุ่น

ヤツの血が手に入れば 効力は100%なるのよ
何と摩訶不思議な効力かと ――
見ての通り 大した効力はない
火遁の天牢は 水中では効力を発揮しない。

ใส่ความเห็น