การแจ้งให้สาธารณชนทราบ ภาษาญี่ปุ่น

公表 แปลว่า
(公表 อ่านว่า こうひょう[kō hyō])

การแจ้งให้สาธารณชนทราบ ภาษาญี่ปุ่น 公表

ตัวอย่างประโยค 公表 ภาษาญี่ปุ่น

凶悪犯罪者の相次ぐ変死 くらいにしか公表されていない
彼が拷問人だったなどと 公表すると思うのか?
時が来たら彼女を 世界に公表します…
成果は公表されるべきだよ、グレゴー この部屋に隠しておけない!

ใส่ความเห็น