รุดหน้าไปด้วยดี ไปได้สวย ราบรื่นดี ภาษาญี่ปุ่น

好調 แปลว่า
(好調 อ่านว่า こうちょう[kō chō])

รุดหน้าไปด้วยดี ไปได้สวย ราบรื่นดี ภาษาญี่ปุ่น 好調

ตัวอย่างประโยค 好調 ภาษาญี่ปุ่น

好調だよ
好調
大統領は絶好調です
仕事が絶好調だと ラリーに聞いたぞ

ใส่ความเห็น