งานก่อสร้าง ภาษาญี่ปุ่น

工事 แปลว่า
(工事 อ่านว่า こうじ[Kōji])

งานก่อสร้าง ภาษาญี่ปุ่น 工事

ตัวอย่างประโยค 工事 ภาษาญี่ปุ่น

“この先 工事中”
2週間ほど忙しくてですね ビルの工事が入っちゃって
市の仕事 ゴミ収集 下水工事
まだ工事に 入れない状態です

ใส่ความเห็น