จารชน สายลับ ภาษาญี่ปุ่น

工作員 แปลว่า
(工作員 อ่านว่า こうさくいん[kō sa kuin])

จารชน สายลับ ภาษาญี่ปุ่น 工作員

ตัวอย่างประโยค 工作員 ภาษาญี่ปุ่น

そこで20人の工作員を送り 殺そうとした
誰か外線です 工作員の様です
潜入工作員としての訓練 を受けた”もぐら”です
工作員が亡命を 求めている と

ใส่ความเห็น