การแสดงต่อหน้าสาธารณชน ภาษาญี่ปุ่น

公演 แปลว่า
(公演 อ่านว่า こうえん[kōen])

การแสดงต่อหน้าสาธารณชน ภาษาญี่ปุ่น 公演

ตัวอย่างประโยค 公演 ภาษาญี่ปุ่น

実在公演
今夜の公演は 最高でしたね
公演は 失敗に終わる
ここで公演ができないかと

ใส่ความเห็น