จงใจ เจตนา ภาษาญี่ปุ่น

故意 แปลว่า
(故意 อ่านว่า こい[koi])

จงใจ เจตนา ภาษาญี่ปุ่น 故意

ตัวอย่างประโยค 故意 ภาษาญี่ปุ่น

故意
私は故意に殺されたのだと
故意に卿を狙ったのかな?
故意に人を傷つける嘘だけは 言わないよう心がけてきた

ใส่ความเห็น