การตัดคะแนน ภาษาญี่ปุ่น

減点 แปลว่า
(減点 อ่านว่า げんてん[gen ten])

การตัดคะแนน ภาษาญี่ปุ่น 減点

ตัวอย่างประโยค 減点 ภาษาญี่ปุ่น

規則を破ったりすれば減点されます
グリフィンドールは5点減点です
50点減点します
グリフィンドールから5点減点する

ใส่ความเห็น