สภาพปัจจุบัน สถานการณ์ปัจจุบัน ภาษาญี่ปุ่น

現状 แปลว่า
(現状 อ่านว่า げんじょう[genji ~you])

สภาพปัจจุบัน สถานการณ์ปัจจุบัน ภาษาญี่ปุ่น 現状

ตัวอย่างประโยค 現状 ภาษาญี่ปุ่น

現状では何とも言えないです
彼は現状の説明を受けているところだ
なにも分かってないのが現状です
私に出来る事は 現状を維持する事だけです

ใส่ความเห็น