ประจำเดือน ภาษาญี่ปุ่น

月経 แปลว่า
(月経 อ่านว่า げっけい[gekkei])

ประจำเดือน ภาษาญี่ปุ่น 月経

ตัวอย่างประโยค 月経 ภาษาญี่ปุ่น

もう6ヶ月経ったぞ 次に進めよ
これでケツ毛切ってから 6ヵ月経つぞ
2ヶ月経っても連絡はない
“女性たちには月経がある”

ใส่ความเห็น