การตรวจโรค ภาษาญี่ปุ่น

検診 แปลว่า
(検診 อ่านว่า けんしん[ken shin])

การตรวจโรค ภาษาญี่ปุ่น 検診
การตรวจสุขภาพประจำปี ภาษาญี่ปุ่น 定期検診

ตัวอย่างประโยค 検診 ภาษาญี่ปุ่น

少なくとも 定期検診は欠かさないように 何度も言ったんですが
仕事が忙しいと 検診にも来ず
検診のお時間です
今回 定期検診に来ないなら・・・

ใส่ความเห็น