การชันสูตรศพ ภาษาญี่ปุ่น

検死 แปลว่า
(検死 อ่านว่า けんし[kenshi])

การชันสูตรศพ ภาษาญี่ปุ่น 検死

ตัวอย่างประโยค 検死 ภาษาญี่ปุ่น

これは警察の仕事よ 検死官がダニでも 見つけたら教えてあげましょうか?
ポダクターの検死は私がやるわよ!
検死局”
検死報告書

ใส่ความเห็น