ขั้นสุดท้าย แน่นอน ถึงที่สุด ภาษาญี่ปุ่น

決定的 แปลว่า
(決定的 อ่านว่า けっていてき[kettei teki])

ขั้นสุดท้าย แน่นอน ถึงที่สุด ภาษาญี่ปุ่น 決定的

ตัวอย่างประโยค 決定的 ภาษาญี่ปุ่น

しかし 死神と彼らには 決定的な違いがあった。
決定的な情報を誰が… 他に方法がありません
戦争終結に決定的な役割を 果たことは議論のないところです
これが決定的瞬間です

ใส่ความเห็น