การขาด(เรียน ประชุม) ภาษาญี่ปุ่น

欠席 แปลว่า
(欠席 อ่านว่า けっせき[kesseki])

การขาด(เรียน ประชุม) ภาษาญี่ปุ่น 欠席

ตัวอย่างประโยค 欠席 ภาษาญี่ปุ่น

クク理事が 健康の理由で 欠席しているので
集会を欠席できたらね
こう言われたんでしょ “ところで僕が パーティーを欠席しても平気かい?”
欠席するわ

ใส่ความเห็น