หลัก(ตัวเลข) ภาษาญี่ปุ่น

桁 แปลว่า
(桁 อ่านว่า けた[keta])

หลัก(ตัวเลข) ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 桁 ภาษาญี่ปุ่น

従兄だが 保険 CM の類いで 五の金額だ
良く考えれば 最後の2が分かるだろう
俺の電話番号だよ 最後の2は考えて
どういう事です? しょうが無いな。最後の2は21だ

ใส่ความเห็น