เส้นทาง ที่มาที่ไป ความเป็นมา ภาษาญี่ปุ่น

経路 แปลว่า
(経路 อ่านว่า けいろ[ke iro])

เส้นทาง ที่มาที่ไป ความเป็นมา ภาษาญี่ปุ่น 経路

ตัวอย่างประโยค 経路 ภาษาญี่ปุ่น

外界出港 経路 0 3 0
トーアを利用して 複数経路を使えばいい
待って下さい まだホロウエイの 感染経路が不明です
王国への王国、彼の軍隊はそれの経路で すべてを一・ された

ใส่ความเห็น