สิ่งเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ระบบ ภาษาญี่ปุ่น

系統 แปลว่า
(系統 อ่านว่า けいとう[Keitou])

สิ่งเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ระบบ ภาษาญี่ปุ่น 系統
ระบบไฟฟ้า ภาษาญี่ปุ่น 電気系統

ตัวอย่างประโยค 系統 ภาษาญี่ปุ่น

電灯は別系統だ メインブレーカーで操作する
燃料系統が一部凍結
電気系統 オン
種、属、系統は理由があって滅びる訳ではない 単に死滅するのだ

ใส่ความเห็น