วู่วาม ผลีผลาม ชะล่าใจ ภาษาญี่ปุ่น

軽率 แปลว่า
(軽率 อ่านว่า けいそつ[kei sotsu])

วู่วาม ผลีผลาม ชะล่าใจ ภาษาญี่ปุ่น 軽率

ตัวอย่างประโยค 軽率 ภาษาญี่ปุ่น

さっきはごめんなさい 軽率なことを・・
君が軽率な口を利いたのは これで二度目だ ミス・グレンジャー
あなたの軽率な異常な行為の 犠牲者なのよ
CARELESS (軽率、不注意)

ใส่ความเห็น