สูตรสมการคณิตศาสตร์ รูปแบบ ภาษาญี่ปุ่น

形式 แปลว่า
(形式 อ่านว่า けいしき[keishiki])

สูตรสมการคณิตศาสตร์ รูปแบบ ภาษาญี่ปุ่น 形式
อย่างเป็นรูปแบบ ภาษาญี่ปุ่น 形式

ตัวอย่างประโยค 形式 ภาษาญี่ปุ่น

単に形式的な事よ
形式的なものだから
”一方 この様な明瞭な 発音形式は-”
それはどのように陪審員を理解するのは難しいです 殺すために意図はの形式でもよいです

ใส่ความเห็น