เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภาษาญี่ปุ่น

勲章 แปลว่า
(勲章 อ่านว่า くんしょう[kun shou])

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภาษาญี่ปุ่น 勲章

ตัวอย่างประโยค 勲章 ภาษาญี่ปุ่น

勲章ですね
勲章をたくさんもらってるわ
名誉戦傷勲章など・・
これで勲章もらえるぜ 悪逆非道勲章を!

ใส่ความเห็น