ข้อต่อสี่ทาง (ประปา) ภาษาญี่ปุ่น

クロス แปลว่า
(クロス อ่านว่า くろす[kuro su])

ข้อต่อสี่ทาง (ประปา) ภาษาญี่ปุ่น クロス

ตัวอย่างประโยค クロス ภาษาญี่ปุ่น

ノース・クロスと レノックスに農場がある
ありがとう ジョー クロスワード がんばって
カウンタークロス! フンギャー
スイートクロス ガ・キーン!

ใส่ความเห็น