ผิดปรกติไปจากเดิม เพี้ยน ภาษาญี่ปุ่น

狂う แปลว่า
(狂う อ่านว่า くるう[kurū])

ผิดปรกติไปจากเดิม เพี้ยน ภาษาญี่ปุ่น 狂う

ตัวอย่างประโยค 狂う ภาษาญี่ปุ่น

気が狂うほどに!
自分が狂うってぐらい 女を愛したことは?
怒り狂うているそうな。
おお神様… 俺なら気が狂う

ใส่ความเห็น