ประเทศต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น

国々 แปลว่า
(国々 อ่านว่า くにぐに[kuni guni])

ประเทศต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น 国々

ตัวอย่างประโยค 国々 ภาษาญี่ปุ่น

海の向こうの国々と交易を進めて 金銀を溜める。
我々は強大な国々に挟まれた 小国なのです、陛下
英国及び合衆国つまり 自由の進歩した国々に見られる現象で
どうして国々を攻撃して 和平会議を?

ใส่ความเห็น