หล่นลงไปเป็นรูปร่างเหมือนเดิม ล้มครืนลง ภาษาญี่ปุ่น

崩れる แปลว่า
(崩れる อ่านว่า くずれる[kuzureru])

หล่นลงไปเป็นรูปร่างเหมือนเดิม ล้มครืนลง ภาษาญี่ปุ่น 崩れる

ตัวอย่างประโยค 崩れる ภาษาญี่ปุ่น

仕方ない 計画が崩れると いろいろ用ができてね
自分自身の道徳心が 崩れる音を聞いた
天気の崩れる前に 出発しよう
天気の崩れる前に・・・

ใส่ความเห็น