การแบ่งเขต เขต ภาษาญี่ปุ่น

区画 แปลว่า
(区画 อ่านว่า くかく[ku kaku])

การแบ่งเขต เขต ภาษาญี่ปุ่น 区画

ตัวอย่างประโยค 区画 ภาษาญี่ปุ่น

今では 区画があるだけの 反乱集団です
さて これは二つの居住区画の ひとつですが
バッテリー区画の 水素漏れを調べろ
水素漏れ 区画1 これは訓練である
13、14区画の 浸水チェック
”13,14区画 浸水”
了解 区画13,14
立ち入り禁止区画です 艦長

ใส่ความเห็น