เขตแดน เขต ภาษาญี่ปุ่น

区域 แปลว่า
(区域 อ่านว่า くいき[kuiki])

เขตแดน เขต ภาษาญี่ปุ่น 区域

ตัวอย่างประโยค 区域 ภาษาญี่ปุ่น

ベラミア精神病院 低警戒区域
区域を捜索して・・
第三区域では9ミリ弾がもっと必要だ
“撤去区域

ใส่ความเห็น