ผู้บำเพ็ญตบะ ผู้ถือสันโดษ โยคี ภาษาญี่ปุ่น

行者 แปลว่า
(行者 อ่านว่า ぎょうじゃ[gyo uja])

ผู้บำเพ็ญตบะ ผู้ถือสันโดษ โยคี ภาษาญี่ปุ่น 行者
นักท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่น 旅行者
คนเดินเท้า ภาษาญี่ปุ่น 歩行者

ตัวอย่างประโยค 行者 ภาษาญี่ปุ่น

行者ボタンは緊急事態を いつ分かるようになる?
そして魅上には 尾行者が目撃できるよう
..旅行者なんて珍しくてな
地下に水兵や旅行者が来る 店があった

ใส่ความเห็น