ศาสนาคริสต์ ภาษาญี่ปุ่น

キリスト教 แปลว่า
(キリスト教 อ่านว่า きりすときょう[ki risu to kyō])

ศาสนาคริสต์ ภาษาญี่ปุ่น キリスト教

ตัวอย่างประโยค キリスト教 ภาษาญี่ปุ่น

優秀な キリスト教徒だったの━
キリスト教か?
キリスト教か? はい
西洋のキリスト教には 非常に興味があります

ใส่ความเห็น