การเปลี่ยนใหม่ ภาษาญี่ปุ่น

切り替え แปลว่า
(切り替え อ่านว่า きりかえ[kirikae])

การเปลี่ยนใหม่ ภาษาญี่ปุ่น 切り替え

ตัวอย่างประโยค 切り替え ภาษาญี่ปุ่น

頭を切り替えましょう
いや結構 あまり切り替え過ぎるなよ?
自動着陸 手動に切り替え
了解 接続切り替え

ใส่ความเห็น